Дома

УСЛУГИ

Вашиот успех е наш прв приоритет

Ние сме посветени да обезбедиме високо квалитетни услуги на компаниите засновани на финансиско сметководство, управувачко сметководство и менаџмент со човечки ресурси.

Индустрии

Ние сме посветени да обезбедиме високо квалитетни услуги на компаниите засновани на финансико сметководство, управувачко сметководство и менаџмент со човечки ресурси.

ПРОИЗВОДСТВО
60%
УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ
80%
ПОТРОШУВАЧКА ИНДУСТРИЈА
70%
НЕПРОФИТЕН СЕКТОР
40%
generic

НОВОСТИ

.