Потрошувачка индустрија

Во последните неколку години, компаниите кои работат со малопродажба и производи за широка потрошувачка беа дел од индустријата која забележа значајни промени. Како резултат на меѓународната експанзија,  М&А, е-бизнисот, загриженоста за сајбер-безбедноста и промените во синџирот на снабдување, компаниите ги трансформира своите операции и бизнис модели со цел да бидат во тек со најновите трендови и случувања.

Нашето работење е целосно прилагодено да го поддржи е-бизнисот насочен спрема локален и меѓународен пазар.