Нашиот тим

Најдобрите професионалци за вашиот бизнис

Јасмина Лазовска ЧаневаСметководител

Е-маил: lazovski.jasmina@lazovski.mk

Марија КироваАдминистрација

Е-маил: marija.kirova@lazovski.mk

Марина ФилиповаСметководител

Е-маил: marina.filipova@lazovski.mk

Емилија ПавловскаСметководител

Е-маил: emilija.pavlovska@lazovski.mk