ЈАВЕН ПОВИК до работодавачите од микро, мали и средни претпријатија, социјални претпријатија и граѓански организации