ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ до невработените лица за мерката 5. Практикантство