Јавен конкурс за кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст по редовна постапка