Електронска пријава за мерката 3.2 (а) Обука за стручни квалификации според барање на работодавачите